En värld av tidskrifter

Mar 02, 2017

Det finns en värld av spännande kulturtidskrifter och vetenskapliga tidskrifter. Nu ska den kartläggas och värderas.

En värld av tidskrifter

Det finns en värld avtidskrifter. En särskild ställning intar de så kallade kulturtidskrifterna. Det är tidskrifter som fokuserar på kultur i en vid bemärkelse. Sedan finns det vetenskapliga tidskrifter. Det är tidskrifter som fokuserar på speciella vetenskapliga ämnesområden.

Man brukar säga att utan kulturtidskrifterna tystnar det demokratiska samtalet. Det gäller lika för de vetenskapliga tidskrifterna; att utan artiklar, recensioner, essäer och debatter tystnar det vetenskapliga samtalet.

Dessa två slags tidskrifter, kultur- och vetenskapliga tidskrifter, behövs, eftersom de berikar tanke och språk, kultur och vetenskap. Många för dock en hård kamp om överlevnad på grund av sjunkande kulturanslag och indragna utgivningsstöd.

Det är därför viktigt att uppmärksamma kulturtidskrifter och vetenskapliga tidskrifter, att visa vilken stor betydelse de har. För utan dem försvinner en viktig källa till intellektuell stimulans och nyfikenhet. Kulturens och vetenskapens röster får aldrig tystna.

Det finns tidskrifter för alla smaker och inriktningar, med eller utan färg, tryckta och/eller digitala, på svenska och andra språk. På denna sida presenteras och värderas (högst personligt) ett urval av dessa. Jag börjar den 15 mars.

Min tanke är att skriva om några kända och mindre kända tidskrifter som jag av olika anledningar fastnat för. Syftet är att introducera, diskutera och värdera dem. De rör sig inom främst ämnesområdena humaniora och samhällsvetenskap.

Om en besökare av hemsidanskulle bli så inspirerad att hen även tecknar en prenumeration på någon av de uppmärksammade tidskrifterna så skulle ingen bli mer lycklig än undertecknad. Jag är en stor tidskriftsälskare och önskar alla människor lyckan av att få öppna ett alldeles nytt och fräscht nummer av en högintressant tidskrift som precis dumpit ned i brevlådan – det är en underbar känsla!

Jag vill också uppmuntra följarna av bloggen att skicka in tips på spännande tidskrifter – antingen kulturtidskrifter eller vetenskapliga tidskrifter, på svenska eller annat språk – som ni tycker borde presenteras och recenseras.

Väl mött!

Bo Eriksson